Get Adobe Flash player


การสร้างบ้านของคนในสมัยโบราณนั้นมักมีหลายเรื่องที่ต้องคำนึงถึง เพื่อความเป็นโชคลาภและศิริมงคล แก่เจ้าของบ้านค่ะ โดยสิ่งที่ควรคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งดังต่อไปนี้

  • บันไดไม่ลงไปทางทิศตะวันตก
  • ไม่หันหัวนอนไปทางทิศตะวันตก
  • ไม่ทำน้ำพุน้ำตกไหลเข้าตัวเรือน (ตึก)
  • ไม่ปลูกต้นหางนกยูง ต้นลั่นทม ต้นโศก ตรุษจีนฯ
  • ไม่ทำทางเข้าลอดใต้ห้องน้ำส้วม
  • ไม่ทำอาคารรูปตัว "ที" มีปีกเท่ากันสองข้างเรียก "แร้งกระพือปีก" ถือเป็นอัปมงคล
  • ไม่ทำเรือนทะลุหน้าตลอดหลังถือว่าเป็น "เรือนอกแตก" เป็นอัปมงคล
  • ไม่ทำภูเขาจำลองไว้ในบ้าน

ขอคุณข้อมูลจาก http://horoscope.thaiza.com