Get Adobe Flash player

การเลือกซื้อ หรือสร้างบ้านให้ถูกทิศทางกับเจ้าของบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคลและช่วยส่งเสริมให้ การดำรงชีวิตเป็นไปด้วยความราบรื่น สุขภาพแข็งแรง และมีความอบอุ่นในครอบครัว ซึ่งตามหลักการแล้วการเลือกซื้อหรือเลือกสร้างบ้านจะต้องคำนึงถึงทิศทางของหลังบ้านเป็นสำคัญ โดยจะต้องเน้นให้ทิศทางของหลังบ้านส่งเสริมปีเกิดของเจ้าของบ้าน และหลีกเลี่ยงทิศทางหลังบ้านที่ชงปีเกิดของเจ้าของบ้านด้วย หลักการดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ดังนี้

ลำดับที่ ปีเกิดเจ้าของบ้าน ทิศทางของหน้าบ้านที่ควรซื้อ ทิศทางของหน้าบ้านที่ควรหลีกเลี่ยง
1 ปีชวด ทิศใต้หรือทิศตะวันออก ทิศเหนือ
2 ปีฉลู ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
3 ปีขาล ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
4 ปีเถาะ ทิศตะวันตกหรือทิศใต้ ทิศตะวันออก
5 ปีมะโรง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้
6 ปีมะเส็ง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศใต้
7 ปีมะเมีย ทิศเหนือหรือทิศตะวันตก ทิศใต้
8 ปีมะแม ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
9 ปีวอก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือตะวันออก ทิศตะวันตกเฉียงใต้
10 ปีระกา ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกหรือทิศเหนือ
11 ปีจอ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
12 ปีกุน ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
นอกจากจะเลือกซื้อหรือสร้างบ้านให้ถูกทิศทางเพื่อสิริมงคลแก่ชีวิตแล้ว หากท่านได้มีการจัดวางตำแหน่งของโต๊ะทำงาน เตียงนอน ประตูบ้าน วัตถุมงคลต่างๆ รวมทั้งเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพสักการะทั้งหลาย ตามหลักการที่ได้เกริ่นไว้บางส่วนและจากฉบับก่อนๆ รวมทั้ง หันมาปรับปรุงตัวเอง บริหารงานที่ได้รับมอบหมาย หรืองานที่ต้องรับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นด้วย ความตั้งใจจริงด้วยแล้ว ก็จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน แต่อย่าลืมว่า การจัดฮวงจุ้ยที่ดีไม่สามารถ ดลบันดาลให้ท่านร่ำรวยได้ หากแต่จะมีส่วนสนับสนุนและส่งเสริมท่านให้ดีขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือนการวางรากฐานที่ดีให้ชีวิต นั่นเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยและเงื่อนไขของพื้นฐานดวงชะตาของ มนุษย์แต่ละคน รวมทั้ง คุณธรรม จริยธรรม กรรมดี และกรรมชั่ว ของแต่ละบุคคลด้วยเช่นกัน ที่จะผลักดันให้มนุษย์แต่ละคน ประสบความสำเร็จในชีวิตได้มากน้อยเพียงใด
จงอย่าลืมที่จะปรับปรุงตังเองตลอดเวลา บริหารงานและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีความขยันหมั่นเพียร และมุ่งมั่นตั้งใจใน การประกอบกิจการงาน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดที่จะส่งเสริมให้มนุษย์ทุกคนประสบแต่สิ่งดีงาม และร่ำรวยทั้งเงินทอง และยศศักดิ์ตลอดไป
ลักษณะรูปทรงของที่ดินตัวบ้านและอาคารที่มีลักษณะดีและไม่ดี เพื่อป็นเกร็ดความรู้สำหรับทุกท่านในการตัดสินใจหาซื้อที่ดินรูปทรงดี ๆ มาครอบครองเป็นเจ้าของ

ของคุณข้อมูลจาก http://www.novabizz.com/